ประวัติบริษัท

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยและฮ่องกงของประเทศจีนมีทุนจดทะเบียน 275 ล้านบาท ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน บริษัทมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และการเจริญเติบโตของการพัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคง ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานจำนวนกว่า 500 คน พร้อมด้วยรถรถพ่วงตู้แช่แข็งและรถพ่วงตู้แห้งบรรทุกสินค้าแห้งทุกประเภท กว่า 300 คัน พาหนะคลุมผ้าใบและพื้นเรียบกว่า 400 คัน ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับแช่แข็งและตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าแห้งขนาด 45 ฟุต มีจำนวนมากกว่า 310 ตู้ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการให้บริการและเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า บริษัทได้ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพในระดับมาตราฐานสากล นับตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา บริษัทได้พัฒนาเส้นทางการขนส่งสากลเพิ่มขึ้นหลายเส้นทาง ซึ่งครอบคลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทได้ทุ่มเทความพยายามดำเนินการธุรกิจในทุกเส้นทาง จะดำเนินธุรกิจบริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความปลอดภัย สะดวก ครบถ้วน ถูกต้อง ในราคาเป็นธรรมแข่งขันได้ และรวมทั้งมีบริการพิธีการทางศุลกากรให้กับลูกค้าด้วย บริษัทได้จดทะเบียนในชื่อ บริษัท โกลเด้น ไลน์ แอร์ เซอร์วิส จำกัด (Golden Line Air Service Co., Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA : International Air Transport Association) สามารถอำนวยบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศที่เป็นเลิศด้วยราคาที่ประหยัดเป็นหนึ่ง